Marketing

marketingUvádíte na trh nový produkt nebo službu? Snažíte se zvýšit odbyt produktu, obrat a zisk firmy? Upevňujete podvědomí o značce? Posilujete věrnost stávajících zákazníků? Rádi byste expandovali na nové trhy?

Nová reklama vám pomůže se vstupními analýzami, navrhnou vhodný marketingový mix a sestaví reklamní strategii. Vypracováním finální zprávy se dozvíte úspěšnost kampaně.

Analýza předmětu reklamy

Zpracujeme analýzu cílové skupiny, ve které definujeme vzorového zákazníka, jeho očekávání a potřeby. Na základě charakteristiky cílové skupiny vyprofilujeme klíčové vlastnosti produktu, které budou působit na potenciální spotřebitele a motivovat je ke koupi.

Analýza předmětu reklamyTvorba reklamní strategie

Předchozí analýzy nám poskytnou informace, díky kterým můžeme vybrat vhodná reklamní média, formu reklamního sdělení, tak aby reklama poutala pozornost, byla pro příjemce srozumitelná a zapamatovatelná. Vytvoříme marketingový mix.

Analýza vztahů cílové skupiny

Abychom mohli navrhnout vhodnou reklamní strategii a vybrat patřičné komunikační prostředky zkoumáme vztah cílové skupiny k výrobku, preferenci značek, postoje k jednotlivým formám reklamy a typům médií.

Hodnocení účinnosti reklamní kampaně

V posledním kroku vyhodnocujeme úspěšnost reklamní kampaně z hlediska naplnění stanovených záměrů a cílů. Kromě celkového hodnocení mixu vyhodnocujeme úspěšnost jednotlivých prostředků a komponentů definované strategie.

Specializujeme se na internetový marketing

Marketing na internetu nabývá na důležitosti. Dávno nejde jen o samotné webové stránky, ale jde o komplexní marketingové služby od public relations, přes online direct marketing, virální marketing, podporu prodeje až po bannerovou a PPC inzerci.